โรงเรียนแนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิด คุณภาพชีวิตดี เรียนรู้อย่างมีความสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์

New เริ่มต้นวางเป้าหมายชีวิตที่ดี เริ่มต้นที่ " เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย "


แนะนำ ร.ร.เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย


ชายคนนี้คือพ่อหลวงของคนไทย


บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน " Sing For DAD "


" กิจกรรมร้องเพลงชาติ วันพระราชทานธงชาติไทย"


" สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ปีการศึกษา2559"


" Based on true Story"


เป้าหมายในชีวิตอาจมาจาก " แรงบันดาลใจ "

ประมวลภาพกิจกรรม

New เพลงของพ่อร้อยเรียงเสียงประสาน

 

New ปลดปล่อยพลังร๊อคกับ BIGASS


OPEN HOUSE

New นักศึกษาเกาหลี เยี่ยมชม รร.

 

 นักข่าวเยี่ยมชม รร.


โครงการ/กิจกรรม

New กิจกรรมสานฝันสู่ดาว อาชีพนักบิน.

 

New กิจกรรมลอยกระทง@ม.หาดใหญ่.


พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560

 

กิจกรรมวันแม่ปีการศึกษา2560


อบรมพัฒนาบุคลากร


New โครงการ พัฒนาเทคนิคการสอน

 

โครงการ Brain Based Learning


ประชาสัมพันธ์

New โตนปลิว วงดนตรีจิตอาสา

 

เข้าโรงเรียนไหน? ใจสบายทั้งบ้าน


ปฏิทินกิจกรรม
 
Congratulations


 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรับโล่รางวัล "เยาวชน คนดีศรีนครหาดใหญ่" ปีที่ 2


เยี่ยมชมดูงานสัปดาห์หนังสือภาคใต้ 29 ส.ค. 2556

เยี่ยมชมอาคารเรียน และบรรณาศรม 31 มี.ค. 2555


กว่าจะมาเป็นเตรียมบัณฑิต 1

กว่าจะมาเป็นเตรียมบัณฑิต 2


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2557


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี

The Success
แข่งขันทักษะทางวิชาการ จ.ภ.57

 ผลงานของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาการ์ตูน Animation เบื้องต้น

 
งานวิจัย

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา
เรื่อง สารเสพติดโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน


ข่าวสาร
 

ร่วมงานกับเรา

ระดับการศึกษา

        O มัธยมศึกษาตอนต้น
        O มัธยมศึกษาตอนปลาย
               O แผนศิลปิน
               O แผนศิลป์-ภาษา
               O แผนวิทย์-คณิต
               O แผนไทย-สังคม

สถาบันในเครือ

        O วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
               O ระดับ ปวช.
               O ระดับ ปวส.
        O มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Web Link...

  O กระทรวงศึกษาธิการ
  O กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  O เทศบาลนครหาดใหญ่
  O สำนักงานการศึกษาเอกชน จ.สงขลา
  O สถานีวิทยุ U-radio

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : เริ่มนับ 5 พฤศจิกายน 2557