โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา

 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560

 

 กิจกรรมวันแม่ปีการศึกษา2560

 

 เพลงของพ่อร้อยเรียงเสียงประสาน


 ปลดปล่อยพลังร๊อคกับ BIGASS

   
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169