กิจกรรม เยาวชนคนรักชาติ (ลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกล) (27 ส.ค. 54)

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169