โครงการอุ่นใจได้ดูแล ( ประชุมผู้ปกครอง ) 24 พฤษภาคม 2556

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169