โครงการทัศนาศาสนา ณ วัดโลการาม อ.สิงหนคร ( 20 ก.ค. 2556 )

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169