พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2556 ( 15 มี.ค. 57 )

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169