งานวัฒนธรรม ดนตรี สีสันไทย ครั้งที่ ๑๘ ตอน..เพลงไทย Retro ( 16 สิงหาคม 2557)

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169