โครงการอุ่นใจได้ดูแล ( ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ) 2 มิถุนายน 2557

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169