ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ( 7 มิ.ย. 57 )

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169