เรียนฟรีเที่ยวเพลิน:ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านครองชีพ-วัดเขียนบางแก้ว-นั่งเรือชมโลมาอิรวดี 13 ธ.ค.57

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169