กิจกรรม Life & Sci-Maths Camp ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.นครศรีธรรมราช (6-7 ต.ค.57)

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169