กิจกรรมแข่งกีฬาสีภายใน OWL Spirit Game ( 5 ธันวาคม 2557 )

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169