พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ( 21 มี.ค.. 58 )

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169