กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนใหม่( 6 มิ.ย. 58 )

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169