กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ( 25 พ.ค. 58 )

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908