กิจกรรมสานฝันสู่ดาว อาชีพตำรวจท่องเที่ยว (28-08-56)

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169