โครงการอุ่นใจได้ดูแล...กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 15 พ.ค 60

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908