ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
  • อธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
คุณไพรัช ทองเจือ
  • กรรมการผู้จัดการ AS BROKER Co,.Ltd กรรมการ เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์
 
คุณมานะ ศรีพิทักษ์
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
   
 
 
 

 

 

 

   


   
 
 
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908