สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะแนวบรรยายพิเศษ (17 มิ.ย. 58)

ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย บรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.5 และม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย


โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169