ทุนการศึกษา

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบ ม.3เข้าเรียนต่อ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผลการเรียน ดังนี้


                     ประเภททุนเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอมได้เกรด 3.00 ขึ้นไป

                     ประเภทกิจกรรมเด่น เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอมได้เกรด 2.7 ขึ้นไป และหากมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี / กีฬา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                    หมายเหตุ * นักเรียนที่ขอทุนการศึกษาทุกประเภทจะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากทางโรงเรียน

          สนใจติดสอบถามราบละเอียดได้ที่ 074-425247-8 , 081-9902908
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169